فایل های دسته بندی علوم اجتماعی

طرح درس و روش تدریس اجتماعی ششم، درس 15 : انواع لباس

طرح درس و روش تدریس اجتماعی ششم درس انواع لباس در قالب ورد و شامل 8 صفحه.برای شروه کار شما می‌توانید تعدادی عکس از لباس‌هایی که فعالیت‌های مختلف را نشان می‌دهد در اختیار گروه‌ها بگذارید و اجازه دهید تشخیص بدهند که هر موقعیت، لباس خاص خود را دارد ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم، درس10: ایران، خانهء ما

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم درس ایران، خانهء ما در قالب ورد و شامل 9 صفحه. برای شروع کار، نقشه استان‌های ایران بدون رنگ و نقشه استان محل زندگی دانش آموز را که در آن تقسیمات شهری نیز مشخص شده باشد، تهیه کپی و تکثیر کنید. نقشه‌ها را بین دانش...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس12 : کشورهای همسایه(2)

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم درس کشورهای همسایه(2) در قالب ورد و شامل 8 صفحه. همکاران گرامی، روش تدریس این درس همانند درس11 است. نقشه کشورها را در کلاس نمایش دهید. از دانش آموزان بخواهید عوارض و پدیده‌ها را روی نقشه کتاب نشان دهند، تصاویر یا ف...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم، درس15 : گردشگری چیست؟

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم درس گردشگری چیست؟ در قالب ورد و شامل 9 صفحه.برای آماده کردن کلاس درس می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. بهترین شروع برای درس انجام فعّالیت1 است. با انجام این فعالیت ذهن دانش آموزان درباره گردشگری، مسافرت و منا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی ششم، درس22 : مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار

طرح درس و روش تدریس اجتماعی ششم درس مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار در قالب ورد و شامل 8 صفحه.موضوع اصلی این درس آشنایی دانش آموز با سرگذشت برخی قهرمانان مبارزه با استعمار در ایران است. و همان طور که در کتاب ملاحظه می‌کنید مطالب مربوط به این شخصیت...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس14 : زندگی در نواحی مختلف جهان

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم درس زندگی در نواحی مختلف جهان در قالب ورد و شامل 9 صفحه. این درس با توجه به مطالب گفته شده در درس قبل باید تدریس شود. به دانش آموزان یادآوری کنید که در درس قبلی با کره زمین، حرکات آن و قرارگیری آن در منظومه شمسی آش...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس20 : نشانه‌های ملی

طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم درس نشانه‌های ملی در قالب ورد و شامل 8 صفحه. به دانش آموزان توضيح دهيد که ايران مانند خانه‌ای بزرگ است و مردمی که در آن زندگی می‌کنند، ملت ايران نام دارند. از دانش آموزان بخواهيد به تصوير صفحه آغازین فصل دقت کنند ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم، درس1 : من حق دارم

دانلود طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم درس من حق دارم در قالب ورد و شامل 9 صفحه. در آموزش حقوق، باید به سه مقوله شناخت حقوق و تمایل برای حفظ و احترام به حقوق و طرز تفکر حق مدارانه و همچنین احقاق حقوق توجه کرد. از آنجا که روش‌های بحث و گفتگو از عمده ترین روش‌هایی است که در این زمینه به کار ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی ششم، درس24 : خرمشهر در دامان میهن

طرح درس و روش تدریس اجتماعی ششم درس خرمشهر در دامان میهن در قالب ورد و شامل 9 صفحه.برای شروع تدریس، دانش آموزان درباره زندگی یکی از شهدای جنگ تحمیلی یا شهید بهنام محمدی اطلاعاتی جمع آوری کنند.فراگیران باید به خوبی راهنمایی شوند و منابع کافی د...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم، درس4 : من عضو گروه هستم

طرح درس و روش تدریس اجتماعی پنجم درس من عضو گروه هستم در قالب ورد و شامل 10 صفحه. یکی از نکات مهم در بحث گروه‌ها و فعالیت‌های گروهی، میزان مشارکت و تأثیرگذاری آنها در این امر است. شاید خود شما هم تجربه کرده‌اید که در کارهای گروهی یک یا دو نفر از ا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس9 : نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

طرح درس و روش تدریس اجتماعی چهارم، درس نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟ در قالب ورد و شامل 9 صفحه. از دانش آموزان بخواهید تصور کنند سوار ماشین زمان هستند و به حدود پنج هزار سال پیش، برگردند. در آن زمان تعداد زیادی از انسان‌ها در روستاها یکجانشین ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم، درس11 : تنوّع آب‌وهوای ایران

طرح درس و روش تدریس اجتماعی هفتم درس تنوّع آب‌وهوای ایران در قالب ورد و شامل 10 صفحه.برای آمادگی می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. دو تصویر یکی از جنگل‌های شمال و دیگری از پوشش گیاهی مناطق داخلی ایران را نشان دهید. از دانش آموزان بخواهید آنه...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 314